Stichting Ecologisch Stadspark Harlingen

De gemeente Harlingen is in 2018 gestart met een Planproces voor het Westerzeedijkgebied. Dit gebied ontwikkelt zich in de komende jaren tot een aantrekkelijk, recreatief gebied voor zowel inwoners van Harlingen als toeristen. 

Het Balklandpark maakt onderdeel uit van het Westerzeedijkgebied, hier de link naar de site van de gemeente Harlingen

Het uiteindelijke ontstaan van de stichting begint met het presenteren van het ‘concept Voor Ontwerp Balklandpark (onderdeel van het planproces Westerzeedijk)’ door de gemeente.

Na een aantal inspraakrondes realiseerden een groep inwoners van Harlingen zich dat het inspraakniveau in de ontwikkeling van het Balklandpark op de onderste twee treden  (informeren en consulteren) zou blijven hangen.  

Om de ideeën toch gestalte te kunnen geven werd er via bottom-up participatie gebruik gemaakt van het ‘Right to Challenge’. De inmiddels gevormde werkgroep dacht een beter, slimmer en aantrekkelijker plan te hebben dan het huidige concept voorontwerp liet zien. In plaats van een sport-, spel- en recreatiepark een biodiversiteitsgebied realiseren, voor mens en natuur, waar rust, beleving en educatie centraal staan. Met dit concept ging de werkgroep het planproces voor dat gedeelte van het Balklandpark ‘challengen’ voor de inrichting en mogelijk de uitvoering van het noordelijk deel van het Balklandpark.  

In samenwerking met Stichting Permacultuur Friesland werd door de werkgroep een eigen plan gemaakt op welke manier biodiversiteit naast sport, spel en educatie gestalte te geven. Een lang en traag proces, waar ook veel overleg met de gemeente, klankbordgroep en project-leiding aan vooraf ging. In het begin van 2021 werd ingestemd met het ontwerp van de werkgroep door het college van B & W. Ook voor de gemeente Harlingen was het aangaan van deze ‘challenge’ een experiment op zich. 

De werkgroep is opgegaan in Stichting Ecologisch Stadspark Harlingen in 2022.