Westerzeedijkgebied

De gemeente Harlingen is in 2018 gestart met een Planproces voor het Westerzeedijkgebied. Dit gebied ontwikkelt zich in de komende jaren tot een aantrekkelijk, recreatief gebied voor zowel inwoners van Harlingen als toeristen. Samen met inwoners heeft de gemeente ideeën en initiatieven verzameld en is er een voorkeursmodel ontwikkeld. Dit voorkeursmodel is in afstemming met de klankbordgroep verder uitgewerkt tot een schetsontwerp en bevindt zich nu in de fase van het voorontwerp.

Het Balklandpark maakt onderdeel uit van het Westerzeedijkgebied, hier de link naar de site van de gemeente Harlingen