Het Park

210103_Voorontwerp_boekje Balklandpark_Noord

Link naar:  VO Plankaart-A1_Balklandpark-Noord.

Link naar:  VO Balklandpark Noord boekje
 

Via deze link is de presentatie te bekijken.

Parkelementen:

Kruidenrijk grasland
Voor insecten, dieren en mensen

Bossages en robuuste beplanting
Voor zowel de biodiversiteit als de diversiteit.

Slingerpaden
Los van het hoofpad worden slingerpaden aangelegd om lekker te kuieren, spelen en genieten.

Natuurlijke speelaanleidingen
Door het park zijn allerlei natuurlijke speelaanleidingen voor kleine kinderen; boomstammen, stenen buizen, heuvels enzovoort.

Poelen
Voor amfibieën, libellen, vogels en (water)planten, poelen brengen variatie in een terrein.

Stapelmuurtjes
Een stapelmuur is opgebouwd uit natuurlijke materialen, zoals stammen en takken, wortelkluiten, rotssteen, bakstenen, flinke boomstronken, dakpannen, korte stammetjes, stenen buizen

Takkenrillen en houtwallen:
Nest-, voedsel- en schuilgelegenheid voor vogels, voedsel- en schuilplaats voor kleine zoogdieren.
Nette en goedkope manier van verwerking snoeimateriaal.

Keyholes
Verhoogde, omrande delen (voor beplanting) die niet afhankelijk zijn van de ondergrond (in de vorm van een sleutelgat)

Bijenstal met leslokaal/opslagruimte
Het voortbestaan van bijen in ons land staat onder druk. Een Harlinger imker gaat invulling geven aan de bijenstal met bijbehorend leslokaal.

Bomen in het park

Zomerlindes

Treurwilgen

Brem

Magnolia kobus

Prunus sub hirtella

Fluweelboom (Rhus typhina) 

Bottelrozen (diverse soorten)

Drakenwilgen

Katwilgen

Olijfwilgen

Boswilgen

Krentenboompjes

Sleedoorn

Meidoorn

Lijsterbessen

Vlieren

Spirea

Acacia casque rouge

Acacia mimosa

Valse acacia

Spaanse aken

Tamme kastanjes

Hazelaars

Zomer eik (Quercus robur)

Winter eik (Querus patraea)

Betulaberk

Ruwe berk

Zachte berkoak, tree, deciduous tree-3064187.jpg