Historie

De Zuidergracht, Sudergracht voor Harlingers. Het was een deel van de stadsgracht die samen met het bolwerk rond 1600 werden aangelegd als verdedigingswerk voor de stad tijdens de tachtigjarige oorlog. Meer dan tweehonderd jaar was de Zuidergracht, net als de helestadsgracht domein van de balkvlotters. Het waren de mannen die de in de Harlinger haven aangevoerde boomstammen uit Scandinavië tot vlotten bonden en deze via de Rozengracht naar de stadsgracht en het Balkland brachten. Het Balkland was een stuk land gelegen aan de Sudergracht. Het kon onder water gezet worden. Daar in de grachten en het Balkland lagen de balken dan tot er genoeg water in was getrokken. Dan konden ze verzaagd worden in de houtzaagmolens aan de Bolswardervaart. In de winter kwamen ook de Harlinger binnenschippers met hun skûtsjes en aken naar de stad en overwinterden ze in de stadsgracht. (Bron: beeldschrift.nl)

Link naar een krantenartikel uit de Leeuwarder Courant van 6-6-1931.