Balklandpark-Noord

Stichting Ecologisch Stadspark
Harlingen

Het Balkland als biodiversiteitsgebied.

Nieuw (in aanleg) stadspark in Harlingen

Het Balklandpark Noord wordt een aantrekkelijk parkdeel waarin de dubbelfunctie van mens en natuur centraal staat. De biodiversiteit staat voorop, de bezoeker als gast in een natuurlijke omgeving. Het park wordt een uniek onderdeel van een of meerdere wandelroutes door de stad en biedt een podium voor groene burgerinitiatieven. Het park heeft een sterk thematisch karakter wat zich uitstekend leent voor educatie waaronder praktijkopdrachten van lagere scholen. Kinderen kunnen op ontdekkingsreis en er is natuurlijke aanleiding om te bewegen. Een ecologisch stadspark is uniek voor Harlingen, het draagt bij aan de biodiversiteit en zal continue in beweging zijn.
De betrokken- en verbondenheid van de omwonenden staan aan de basis om het park tot een succes te maken en zullen ervoor zorgen dat er weinig kans is op overlast en verpaupering.

Uniek gebied in Harlingen

Het park wordt een uniek onderdeel van een of meerdere wandelroutes door de stad en biedt een podium voor groene burgerinitiatieven. Het park heeft een sterk thematisch karakter wat zich uitstekend leent voor educatie waaronder praktijkopdrachten van lagere scholen. Kinderen kunnen op ontdekkingsreis en er is natuurlijke aanleiding om te bewegen. 

Een ecologisch stadspark is uniek voor Harlingen, het draagt bij aan de biodiversiteit en zal continue in beweging zijn. 

Stichting Ecologisch Stadspark Harlingen

0653 5555 45

balkland@mail.com

Zuidergrachtswal 
Harlingen

Een uniek stukje Harlingen aan de voet van de zeedijk

Wat gaan we doen?

Vanuit de werkgroep Zuidergrachtswal hebben we een kernteam opgericht dat bestaat uit: 
twee leden van de werkgroep
een of twee deskundigen op het gebied van biodiversiteit en aanleg van ecologische stadsparken

Dit kernteam werkt met een landschapsarchitect toe naar de uitwerking van het Voor Ontwerp. Het kernteam houdt nauw contact met bondgenoten en omwonenden zoals de eigen achterban, het Wijkplatvorm Nieuw Zuid, bewoners Westerzeedijk en het Kunstcollectief, eventuele reacties worden besproken en meegenomen in de uitwerking.  Aan de overige Harlingers wordt gevraagd om mee te denken en met ideeën te komen. Vanzelfsprekend zal ook de Klankbordgroep Westerzeedijkgebied nauw betrokken worden bij de tot stand koming van het Voor Ontwerp.

De Challenge

We beseffen ons dat RighttoChallenge.nl een challenge op zich is, het is een stukje onontgonnen gebied en iedere R2C is weer anders, dit vraagt om maatwerk en een specifieke inrichting van het proces. Uitgangspunten zijn het bewaken van het algemeen belang en het beperken van de risico’s voor de gemeente Harlingen. We zijn ervan overtuigd dat we de ‘çhallenge’ waar kunnen maken en het noordelijk deel van het Balkland een enorme toegevoegde waarde kunnen geven.  We zijn blij dat we de kans krijgen om onze ideeën vorm te geven, we danken de gemeente Harlingen dan ook voor de steun en het in ons gestelde vertrouwen. 

Plangebied bekeken vanaf westzijde (foto; Gerard de Boer) 

Steun Ons!
Neem contact met ons op en steun ons burgerinitiatief.
Inschrijven!
Steun ons initiatief en blijf op de hoogte.