Burgerinitiatief:

Right to Challenge

Balklandpark-Noord
Harlingen

Het Balkland als biodiversiteitsgebied.

Hoe is het ontstaan?

Het initiatief ‘Right to Challenge Balklandpark Noord’ is ontstaan na de presentatie van het  ‘concept VO Balklandpark’, dit concept Voor Ontwerp is een onderdeel van het Plan Proces Westerzeedijkgebied. Na een aantal inspraakrondes realiseerden we ons dat het inspraakniveau in de ontwikkeling van het Balklandpark op de onderste twee treden  (informeren en consulteren) zou blijven hangen.  

Om onze ideeën toch gestalte te kunnen geven hebben we via bottom-up participatie gebruik gemaakt van het ‘Right to Challenge’. We denken een beter, slimmer en aantrekkelijker plan te hebben dan het huidige concept voorontwerp laat zien. Wij willen in plaats van een sport-, spel- en recreatiepark een biodiversiteitsgebied realiseren, voor mens en natuur, waar rust, beleving en educatie centraal staan. Met dit concept  ‘challengen’ we de inrichting en mogelijk de uitvoering van het noordelijk deel van het Balklandpark.  

Wat gaat het worden

Het Balklandpark Noord wordt een aantrekkelijk parkdeel waarin de dubbelfunctie van mens en natuur centraal staat; naast de noodzakelijke bijdrage aan biodiversiteit in onze directe omgeving wordt er voorzien in een behoefte op het recreatieve vlak door middel van beleving, welzijn, kennisoverdracht en bewustwording. Hierdoor zal het de toets van een solide draagvlak in de directe omgeving met glans doorstaan, de betrokken- en verbondenheid van de omwonenden zullen de basis leggen om het park tot een succes te maken en de kans op overlast en verpaupering aanzienlijk te verkleinen.   

Het park wordt een uniek onderdeel van een of meerdere wandelroutes door de stad en biedt een podium voor groene burgerinitiatieven. Het park heeft een sterk thematisch karakter wat zich uitstekend leent voor educatie waaronder praktijkopdrachten van lagere scholen. Kinderen kunnen op ontdekkingsreis en er is natuurlijke aanleiding om te bewegen. De werkgroep Balklandpark noord kan rekenen op brede maatschappelijke ondersteuning in de vorm van verschillende bondgenoten zoals liefhebbers, kenners, vrijwilligers, scholen, verenigingen, stichtingen, bedrijven en wellicht ook overheden. Deze partijen worden betrokken bij de planvorming. 

Een ecologisch stadspark is uniek voor Harlingen, het draagt bij aan de biodiversiteit en zal continue in beweging zijn. 

Als bewoners van de Zuidergrachtswal zijn we de initiatiefnemers en daarnaast direct belanghebbenden van de planvorming en herontwikkeling van onze ‘voortuin’.  

Doorgaans hebben burgerinitiatieven te maken met de directe leefomgeving van de bewoners, zij zien (andere) mogelijkheden dan de overheden Bovenal is het hun woongebied en zij weten wat er in de buurt speelt en leeft. Een mooi park voor de deur wil iedereen wel, in dat opzicht juichen we de huidige plannen toe, maar in onze ogen kan het nog veel beter. Want wat als we het noordelijk deel een extra dimensie kunnen geven? De biodiversiteit een stevige hand kunnen helpen? We bezoekers blij kunnen maken? We regionale aantrekkingskracht creëren en kunnen rekenen op een groot draagvlak onder de Harlinger bevolking? 

Dan is er sprake van een prachtige win-winsituatie. 

Werkgroep Balklandpark-Noord

0653 5555 45

balkland@mail.com

Zuidergrachtswal 
Harlingen

Een uniek stukje Harlingen aan de voet van de zeedijk

Wat gaan we doen?

Vanuit de werkgroep Zuidergrachtswal hebben we een kernteam opgericht dat bestaat uit: 
twee leden van de werkgroep
een of twee deskundigen op het gebied van biodiversiteit en aanleg van ecologische stadsparken

Dit kernteam werkt met een landschapsarchitect toe naar de uitwerking van het Voor Ontwerp. Het kernteam houdt nauw contact met bondgenoten en omwonenden zoals de eigen achterban, het Wijkplatvorm Nieuw Zuid, bewoners Westerzeedijk en het Kunstcollectief, eventuele reacties worden besproken en meegenomen in de uitwerking.  Aan de overige Harlingers wordt gevraagd om mee te denken en met ideeën te komen. Vanzelfsprekend zal ook de Klankbordgroep Westerzeedijkgebied nauw betrokken worden bij de tot stand koming van het Voor Ontwerp.

De Challenge

We beseffen ons dat RighttoChallenge.nl een challenge op zich is, het is een stukje onontgonnen gebied en iedere R2C is weer anders, dit vraagt om maatwerk en een specifieke inrichting van het proces. Uitgangspunten zijn het bewaken van het algemeen belang en het beperken van de risico’s voor de gemeente Harlingen. We zijn ervan overtuigd dat we de ‘çhallenge’ waar kunnen maken en het noordelijk deel van het Balkland een enorme toegevoegde waarde kunnen geven.  We zijn blij dat we de kans krijgen om onze ideeën vorm te geven, we danken de gemeente Harlingen dan ook voor de steun en het in ons gestelde vertrouwen. 

Plangebied bekeken vanaf westzijde (foto; Gerard de Boer) 

Steun Ons!
Neem contact met ons op en steun ons burgerinitiatief.
Inschrijven!
Steun ons initiatief en blijf op de hoogte.